Tìm kiếm nâng cao

Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chính sách, nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1999/1999-12/1999
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Đặt vấn đề- II. Thực nghiệm- 1- Nguyên liệu- 2- Thiết bị thử nghiệm- 3- Phương pháp nghiên cứu- 4- Thử nghiệm khí hậu gia tốc mẫu tấm lợp- III. Kết quả và thảo luận- 1- Nghiên cứu mối quan hệ giữa độ hấp thụ nước và độ mất khối lượng đối với các loại phụ gia khác nhau- 2- Nghiên cứu cường độ uốn và cường độ nén với các loại phụ gia khác nhau- 3- Kết quả thử nghiệm khí hậu gia tốc tấm lợp- IV. Kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành