Tìm kiếm nâng cao

Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chính sách, nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1999/1999-12/1999
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Đất yếu ở Đồng bằng sông Cửu Long- II. Một số hiện tượng nổi bật cần chú ý về nền móng công trình ở Đồng bằng sông Cửu Long trong 15 năm qua- III. các nội dung chính về xử lý nền móng công trình trong điều kiện đất sét yếu ở ĐBSCL.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành