Tìm kiếm nâng cao

Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chính sách, nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1999/1999-12/1999
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I.Đặt vấn đề- II. Cơ sở lý thuyết- III. Giải pháp kết cấu nhà vùng ngập lụt- IV. Giải pháp kết cấu cho cầu nông thôn- V. Kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành