Tìm kiếm nâng cao

Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chính sách, nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1999/1999-12/1999
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Thực trạng về nhà ở vùng nông thôn ĐBSCL- 1- Về quy hoạch- 2- Về loại nhà- II. Những tồn tại cần khắc phục- III. Những giải pháp- 1- Các mục tiêu cụ thể- 2- Các nhóm đối tượng phát triển nhà ở- 3- Đề nghị các hoạt động cần thiết- 4- Hướng giải quyết vật liệu xây dựng chính- 5- Đề nghị về phương thức huy động nguồn tài chính- 6- Những chính sách ưu đãi thúc đẩy phát triển nhà ở.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành