Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Bảng 1: Thành phần hoá, khoáng của nguyên vật liệu- Bảng 2: các chỉ tiêu cơ lý của xi măng HT - Bảng 3: Các chỉ tiêu cơ lý của phụ gia- Bảng 4: Lượng nước tiêu chuẩn và thời gian ninh kết của chất kết dính chịu nhiệt (CKDCN)- Bảng 5: Cường độ nén của CKDCN ở các nhiệt độ- Bảng 6: Độ chịu lửa của CKDCN- Bảng 7: Tính chất của cốt liệu rỗng- Bảng 8: Thành phần cấp phối hạt- Bảng 9: Cường độ nén và khối lượng thể tích của BTNCN-CLR- Bảng 10: Hệ số dẫn nhiệt của BTNCN-CLR- Bảng 11: Độ bền nhiệt và độ co thể tích của BTNCN-CLR- Sơ đồ dây chuyền công nghệ chế tạo BTNCN-CLR- Kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành