Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập công trình khoa học 1997 của trường ĐH Xây dựng Hà nội

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. đặt vấn đề- II. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu- 2.1. Cơ sở lý thuyết về lực bám dính- 2.2. Mục tiêu nghiên cứu- 2.3. Phương pháp nghiên cứu- III. Các kết quả thu được- 3.1. các yếu tố ảnh hưởng tới lực bám dính giữa vữa xi măng mới và cũ- 3.2. Anh hưởng của sự tăng cường lực bám dính giữa vữa xi măng mới và bê tông cũ tới khả năng chịu tải của kết cấu- IV. Kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành