Tìm kiếm nâng cao

Luật về hành nghề kiến trúc của Liên bang Nga

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHCN - BXDS
Năm xuất bản: 1999
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương I: Những quy định chung.
Chương II: Việc cấp phép hành nghề kiến trúc.
Chương III: Quyền hạn và nghĩa vụ của các công dân và pháp nhân hành nghề kiến trúc.
Chương IV: Quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc.
Chương V: Quy chế sửa đổi thiết kế kiến trúc và công trình kiến trúc.
Chương VI: Thẩm quyền của các cơ quan kiến trúc và quy hoạch xây dựng đô thị và các tổ chức (hiệp hội) nghề mghiệp - sáng tác của các kiến trúc sư.
Chương VII: Trách nhiệm đối với sự vi phạm luật này.
Chương VIII: Các quy định cuối cùng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành