Tìm kiếm nâng cao

Dự án quy hoạch tổng thể ngành công nghiệp vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
Năm xuất bản: 1998
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần thứ nhất: Hiện trạng và dự báo phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đến năm 2020.
Phần thứ hai: Thị trường VLXD ở Việt Nam, hiện trạng và dự báo đến năm 2010 và 2020.
Phần thứ ba: Những nguồn lực và thuận lợi cơ bản đối với việc phát triển sản xuất và mở rộng thị trường VLXD ở Việt Nam trong giai đoạn tới.
Phần thứ tư: Phương án quy hoạch VLXD đến năm 2010 và 2020.
Phần thứ năm: Những biện pháp lớn để thực hiện mục tiêu và định hướng quy hoạch.
Kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành