Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 2000/2000-6/2000
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Đặc điểm các tầng (phức hệ) chứa nước- II. Trữ lượng và nguồn hình thành trữ lượng khai thác nước dưới đất- III. Một số hệ quả liên quan với hoạt động khai thác nước dưới đất- IV. Khả năng sử dụng giếng lớn và hành lang lấy nước- Kết luận và kiến nghị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành