Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 2000/2000-6/2000
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Tiềm năng và trữ lượng nguồn nước- 1- Nước mặt- 2- Nước dưới đất- II. Hiện trạng khai thác nước dưới đất- 1- Hệ thống công trình lấy nước tập trung- 2- Hệ thống khai thác nhỏ- 3- Hệ thống khai thác lẻ tẻ- 4- Hệ thống cấp nước nông thôn- III. Tác động của khai thác đối với môi trường- 1- Phá huỷ động thái tự nhiên- 2- Tháo khô tầng trên- 3- Hiện tượng suy thoái giếng khoan- 4- Hiện tượng nhiễm bẩn- 5- Hiện tượng nhiễm mặn- 6- Hiện tượng sụt lún mặt đất- IV. Phương hướng quản lý, khai thác sử dụng và khả năng áp dụng công nghệ khai thác bằng giếng lớn và hành lang lấy nước.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành