Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 2000/2000-6/2000
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Đặt vấn đề- 2. Trữ lượng khai thác tiềm năng- 3. Khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước dưới đất- 3.1. Dự báo khai thác nước dưới đất theo quy hoạch cấp nước (PAI)- 3.2. Dự báo khai thác nước dưới đất theo phương án khai thác hợp lý nguồn nước (PAII)- 4. Kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành