Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Đặt vấn đề- II. Cơ sở lý thuyết của quá trình lọc- 2.1. Tính chất vật liệu lọc nổi- 2.2. Cơ sở hoá lý của quá trình lọc qua lớp VLL nổi- 2.3. Cơ chế của quá trình giữ cặn trong lớp VLL nổi- 2.4. Mô hình toán học của quá trình lọc- III. Nghiên cứu thực nghiệm về bể lọc VLL nổi- Kết quả thí nghiệm.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành