Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Đặt vấn đề- II. Mục đích nghiên cứu- 1- Đối với dàn khoan biển cố định- 2- Đối với công trình biển trọng lực bê tông DK1- III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu- IV. Phương pháp nghiên cứu- V. Kết quả nghiên cứu.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành