Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Đặt vấn đề- II. Sóng lan truyền vào vùng nước nông có xét đến ảnh hưởng khúc xạ và độ nhám đáy- 1. Hệ số nước nông - Luật Snell- 2. Anh hưởng của ma sát đáy đến chiều cao sóng- III. Kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành