Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Đặc điểm thiết kế các công trình bảo vệ đảo- II. Việc đánh giá, phân tích nguyên nhân gây xói lở đảo- III. Y kiến nhận xét về giải pháp kỹ thuật bảo vệ bờ đảo- 1. Về loại hình công trình- 2. Về vật liệu xây dựng- 3. Về sự cân bằng động lực học- 4. Nhận xét về thiết kế các kết cấu chi tiết trong các mặt cắt kè bảo vệ bờ- 5. Nhận xét về điều kiện thi công- 6. Vấn đề theo dõi, duy tu, bảo dưỡng công trình- Kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành