Tìm kiếm nâng cao

Hệ thống quy hoạch đô thị của các nước Mỹ, Anh, Nhật Bản và Singapore,Tổng Luận

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng - BXD
Năm xuất bản: 2000
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung bao gồm:
1. Hệ thống quy hoạch đô thị của Mỹ - Vấn đề thi sát hạch và tư cách hành nghề của quy hoạch sư.
2. Hệ thống quy hoạch đô thị của Anh.
3. Hệ thống quy hoạch đô thị của Nhật Bản.
4. Hệ thống quy hoạch đô thị của Singapore

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành