Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu chế tạo dây chuyền làm sạch và sơn sản phẩm. Mã số: RD 9739

Tác giả:
Nhà xuất bản: Tổng công ty cơ khí xây dựng
Năm xuất bản: 1999
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương I. Nghiên cứu các loại dây chuyền làm sạch và sơn sản phẩm hiện có trong và ngoài nước.
Chương II. Quá trình nghiên cứu lựa chọn dây chuyền.
Chương III. Quá trình tính toán thực hiện.
Chương IV. Thiết kế dây chuyền sơn.
Chương V. Quy trình làm sạch và sơn.
Chương VI. Biện pháp an toàn cho dây chuyền sơn và làm sạch.
Chương VII. Khảo nghiệm và đánh giá chất lượng.
Chương VIII. Ứng dụng đề tài vào sản xuất.
Chương IX. Kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành