Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy lốc tôn, S=32MM. Mã số: RD 9736

Tác giả:
Nhà xuất bản: Công ty cơ khí XD số 2 - COMA
Năm xuất bản: 1999
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Lời nói đầu.
II. Nhu cầu của thị trường hay sự cần thiết của máy lốc tôn trong ngành cơ kh.
III. Tình hình nghiên cứu và chế tạo máy lốc tôn trên thế giới và trong nước.
IV. Quá trình nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy lốc tôn.
V. Chế tạo, lắp đặt và chạy thử.
VI. Khảo nghiệm và đánh giá kết quả.
VII. Ứng dụng kết quả đề tài trong sản xuất.
VIII. Kết luận

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành