Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dầm, cột chữ I và dầm hộp. Mã số: RD 9737

Tác giả:
Nhà xuất bản: Tổng công ty cơ khí xây dựng-BXD
Năm xuất bản: 1999
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Lời nói đầu.
II. Nhu cầu thị trường và sự cần thiết của việc nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dầm cột thép.
III. Tình hình nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dầm, cột thép trong nước và trên thế giới.
IV. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dầm, cột thép của đề tài:
A- Thiết kế kết cấu dầm hàn.
B- Công nghệ sản xuất và thiết bị.
C- Quy trình công nghệ chế tạo dầm, cột thép chữ I.
D- Khảo nghiệm và đánh giá kết quả.
E- Ứng dụng đề tài trong sản xuất.
V. Kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành