Tìm kiếm nâng cao

Thiết kế điển hình Trung tâm lưu trữ Nhà nước cấp tỉnh. Khối hành chính, sử dụng tài liệu, kỹ thuật. Ký hiệu: 263-01-98

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
Năm xuất bản: 2000
Nơi xuất bản: H
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
- Thuyết minh- - Sơ đồ dây chuyền sử dụng- - Kích thước phòng làm việc- - Trang thiết bị nội thất trong phòng làm việc- khu hành chính- - Mặt bằng chi tiết phòng thu-huỷ hồ sơ- - Mặt bằng chi tiết và trang thiết bị trong phòng tu bổ, phục chế...

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành