Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu đổi mới một số công tác lập và quản lý giá ( chi phí) xây dựng. Mã số: RD 96-01

  Tác giả: Trần Trịnh Tường,Phan Văn Bảng
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đổi mới một số công tác lập và quản lý giá ( chi phí) xây dựng. Mã số: RD 96-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu đổi mới một số công tác lập và quản lý giá ( chi phí) xây dựng. Mã số: RD 96-01

  Tác giả: Trần Trịnh Tường,Phan Văn Bảng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phạm vi nghiên cứu của đề tài:
  - Xây dựng nguyên tắc và những yêu cầu cơ bản để xác định danh mục chuẩn và đơn vị đo thống nhất các loại công tác XD một cách có hệ thống và nhất quán trong lĩnh vực lập và quản lý chi phí XD.
  - đề xuất phương pháp cụ thể và thích hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam để xác định chi phí chuẩn theo bộ phận công trình, bao gồm bộ phận hạng mục và bộ phận kết cấu (tương đương đơn giá tổng hợp hiện hành)

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xác định lỗ rỗng hợp lý gạch xây đất sét nung. Mã số: RD 95-01

  Tác giả: Phạm Ngọc Mai,Nguyễn Thị Anh Thục,Phạm Văn Ban
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xác định lỗ rỗng hợp lý gạch xây đất sét nung. Mã số: RD 95-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xác định lỗ rỗng hợp lý gạch xây đất sét nung. Mã số: RD 95-01

  Tác giả: Phạm Ngọc Mai,Nguyễn Thị Anh Thục,Phạm Văn Ban

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đề tài gồm 3 phần: Khảo sát tình hình và kết quả nghiên cứu trong, ngoài nước về gạch rỗng, thử nghiệm đánh giá khả năng chịu lực của thể gạch rỗng và nghiên cứu hướng dẫn sử dụng gạch rỗng

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xử lý cát, sỏi biển để chế tạo vữa và bê tông - Phương pháp rửa cát biển

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Kiểm,Đặng Văn Phú,Phan Văn Tường,Nguyễn Thu Thanh
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xử lý cát, sỏi biển để chế tạo vữa và bê tông - Phương pháp rửa cát biển

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xử lý cát, sỏi biển để chế tạo vữa và bê tông - Phương pháp rửa cát biển

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Kiểm,Đặng Văn Phú,Phan Văn Tường,Nguyễn Thu Thanh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Tổng quan về cát sỏi biển.
  Chương II: Khảo sát cát biển tại một số địa phương tại Quảng Ninh.
  Chương III: Nghiên cứu phương pháp xác định nhanh ion Cl- ở hiện trường.
  Chương IV: Nghiên cứu phương pháp và công nghệ rửa cát biển

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu, biên soạn tập Chi tiết cấu tạo kiến trúc thông dụng nhà công nghiệp. Mã số: RD 30,Tập 1

  Tác giả: Đàm Văn Sức, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: CTy tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị VN
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, biên soạn tập Chi tiết cấu tạo kiến trúc thông dụng nhà công nghiệp. Mã số: RD 30,Tập 1

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu, biên soạn tập Chi tiết cấu tạo kiến trúc thông dụng nhà công nghiệp. Mã số: RD 30

  Tác giả: Đàm Văn Sức, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tập 1 chỉ nghiên cứu các chi tiết từ móng đến mái của 3 dạng nhà sử dụng vật liệu thông dụng: Bao che bằng gạch, sàn mái BTCT, bao che bằng fibrô xi măng và bao che bằng tôn

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu ứng dụng kết cấu giàn lưới không gian kim loại. Mã số: RD 37-98

  Tác giả: Nguyễn Văn Liên,Nguyễn Tiến Chương,Lê Thanh Huấn,Nguyễn Cao Dương...
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu giàn lưới không gian kim loại. Mã số: RD 37-98

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu giàn lưới không gian kim loại. Mã số: RD 37-98

  Tác giả: Nguyễn Văn Liên,Nguyễn Tiến Chương,Lê Thanh Huấn,Nguyễn Cao Dương...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Tổng quan về kết cấu giàn lưới.
  Chương II: Thiết kế kết cấu giàn lưới.
  Chương III: Thi công kết cấu giàn lưới.
  Chương IV: Thí nghiệm mô hình kết cấu giàn lưới.
  Kết luận chung và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Công nghệ xây dựng nhà ở cho đồng bào miền núi phía Bắc sử dụng vật liệu địa phương. Mã số: RD 22

  Tác giả: Cao Duy Tiến,Lê Quang,Đỗ Ngọc Sơn,Trần Văn Noãn
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ xây dựng nhà ở cho đồng bào miền núi phía Bắc sử dụng vật liệu địa phương. Mã số: RD 22

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ xây dựng nhà ở cho đồng bào miền núi phía Bắc sử dụng vật liệu địa phương. Mã số: RD 22

  Tác giả: Cao Duy Tiến,Lê Quang,Đỗ Ngọc Sơn,Trần Văn Noãn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: -Chương I: Hiện trạng nhà ở của đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc VN.
  - Chương II: Nghiên cứu cải tiến công nghệ làm tường đất.
  - Chương III: Nghiên cứu công nghệ xây dựng nhà ở cho đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc tại các khu tái định cư theo hướng sử dụng vật liệu công nghiệp.
  - Chương IV: Ứng dụng kết quả của đề tài.
  - Chương V: Kết luận chung và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu các sản phẩm cách âm, cách nhiệt trên cơ sở chế phẩm polyurethane. Mã số: RD 04-01

  Tác giả: Trần Danh Hoa,Bùi Thị Nghị,Trần Công Lý
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu các sản phẩm cách âm, cách nhiệt trên cơ sở chế phẩm polyurethane. Mã số: RD 04-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu các sản phẩm cách âm, cách nhiệt trên cơ sở chế phẩm polyurethane. Mã số: RD 04-01

  Tác giả: Trần Danh Hoa,Bùi Thị Nghị,Trần Công Lý

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Tình hình nghiên cứu và sử dụng tấm xốp cứng PUR trong xây dựng.
  Chương II: Nghiên cứu công nghệ chế tạo sản phẩm tấm xốp cứng PUR .
  Chương III: Một số kết quả nghiên cứu tính chất cơ lý của chế phẩm PUR.
  Chương IV: Quy trình công nghệ sản xuất và lắp đặt

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu thiết kế chế tạo thang máy ở Việt Nam

  Tác giả: Trịnh Đồng Tính, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Tổng công ty cơ khí xây dựng
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thiết kế chế tạo thang máy ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu thiết kế chế tạo thang máy ở Việt Nam

  Tác giả: Trịnh Đồng Tính, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài nhằm nghiên cứu thiết kế, chế tạo một số chi tiết của thang máy và kết hợp với các thiết bị nhập ngoại chế tạo trọn bộ thang máy chở người

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các thiết bị thi công cầm tay: máy đầm rung nền, máy cắt bê tông, máy khoan bê tông, máy mài tốc độ cao, máy bắt vít. Mã số: RDN 10-01

  Tác giả: Nguyễn Văn Thái
  Nhà xuất bản: Tổng công ty cơ khí xây dựng
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các thiết bị thi công cầm tay: máy đầm rung nền, máy cắt bê tông, máy khoan bê tông, máy mài tốc độ cao, máy bắt vít. Mã số: RDN 10-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các thiết bị thi công cầm tay: máy đầm rung nền, máy cắt bê tông, máy khoan bê tông, máy mài tốc độ cao, máy bắt vít. Mã số: RDN 10-01

  Tác giả: Nguyễn Văn Thái

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, thiết kế chế tạo một số thiết bị thi công cầm tay đang có nhu cầu sử dụng lớn trên thị trường Việt Nam, gồm 5 loại máy: máy cắt bê tông, máy đầm rung nền, máy khoan bê tông, máy bắt vít, máy mài tốc độ cao. Lập quy trình công nghệ chế tạo, lắp ráp, vận hành... các thiết bị trên làm cơ sở cho nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới hoặc ứng dụng sau này.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu triển khai sản xuất bu lông cường độ cao cho ngành xây dựng và thiết bị công nghiệp. Mã số: RD 52-02,Báo cáo tổng kết

  Tác giả: Lại Văn Đàm,Chu Văn Toàn,Đàm Quang Tuấn,Nguyễn Duy Khoá...
  Nhà xuất bản: Công ty cơ khí Đông Anh
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu triển khai sản xuất bu lông cường độ cao cho ngành xây dựng và thiết bị công nghiệp. Mã số: RD 52-02,Báo cáo tổng kết

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu triển khai sản xuất bu lông cường độ cao cho ngành xây dựng và thiết bị công nghiệp. Mã số: RD 52-02

  Tác giả: Lại Văn Đàm,Chu Văn Toàn,Đàm Quang Tuấn,Nguyễn Duy Khoá...

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài: Sản xuất các loại bulông cường độ cao, cung cấp cho các công trình giàn kết cấu không gian, nhằm đồng bộ hoá sản phẩm; Khai thác hiệu quả Dự án về giàn kết cấu không gian; Tăng thêm năng lực công nghệ trong Công ty; đáp ứng yêu cầu đầu tư công nghiệp hoá, hiện đại hoá

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu triển khai sản xuất neo dùng cho bê tông ứng lực trước. Mã số RD 53-02

  Tác giả: Lại Văn Đàm,Chu Văn Toàn,Nguyễn Duy Khoá,Nguyễn Văn Hoà...
  Nhà xuất bản: Công ty cơ khí Đông Anh
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu triển khai sản xuất neo dùng cho bê tông ứng lực trước. Mã số RD 53-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu triển khai sản xuất neo dùng cho bê tông ứng lực trước. Mã số RD 53-02

  Tác giả: Lại Văn Đàm,Chu Văn Toàn,Nguyễn Duy Khoá,Nguyễn Văn Hoà...

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần i: Nghiên cứu tổng quan về neo dự ứng lực.
  Phần II: Nghiên cứu công nghệ gia công.
  Phần III: Kết quả thử nghiệm.
  Phần IV: Tiêu chuẩn xuất xưởng Neo cáp thép cường độ cao

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS trong trắc địa công trình công nghiệp và nhà cao tầng. Mã số: RD 02-01,Báo cáo tổng kết đề tài

  Tác giả: Trần Mạnh Nhất,Đặng Nam Chinh,Phan Văn Hiến,Diêm Công Huy
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS trong trắc địa công trình công nghiệp và nhà cao tầng. Mã số: RD 02-01,Báo cáo tổng kết đề tài

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS trong trắc địa công trình công nghiệp và nhà cao tầng. Mã số: RD 02-01

  Tác giả: Trần Mạnh Nhất,Đặng Nam Chinh,Phan Văn Hiến,Diêm Công Huy

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Chương I: Tổng quan về công tác trắc địa trong xây dựng công nghiệp và nhà cao tầng.
  - Chương II: Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của hệ thống GPS.
  - Chương III: Đo và xử lý số liệu GPS.
  - Chương IV: Phần mềm xử lý số liệu GPSurvey 2.35.
  - Chương V: Tổng quan về các ứng dụng công nghệ GPS.
  - Chương VI: Thực nghiệm khảo sát đo GPS cạnh ngắn ở VN.
  - Chương VII: Quy trình ứng dụng công nghệ GPS trong trắc địa công trình công nghiệp và nhà cao tầng

  Số trang: 0

 • Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường tại các công trường xây dựng trong đô thị. Mã số: RD 04-01

  Tác giả: Nguyễn Hồng Châu, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: CTy tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị VN
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường tại các công trường xây dựng trong đô thị. Mã số: RD 04-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường tại các công trường xây dựng trong đô thị. Mã số: RD 04-01

  Tác giả: Nguyễn Hồng Châu, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Chương I: Tổng quan về công tác bảo vệ môi trường tại các công trường xây dựng trong đô thị của Việt Nam.
  - Chương II: Đánh giá các khó khăn về bảo vệ môi trường tại các công trường xây dựng trong đô thị.
  - Chương III: Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường tại các công trường xây dựng trong đô thị.
  - Một số kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu chế tạo bê tông tự lèn sử dụng vật liệu sẵn có ở Việt Nam. Mã số: RD 05-02,Chỉ dẫn kỹ thuật ` Yêu cầu kỹ thuật và thiết kế thành phần bê tông tự lèn`

  Tác giả: Trương Thị Hồng Thuý,Nguyễn Văn Trọng,Chu Thị Bình
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo bê tông tự lèn sử dụng vật liệu sẵn có ở Việt Nam. Mã số: RD 05-02,Chỉ dẫn kỹ thuật ` Yêu cầu kỹ thuật và thiết kế thành phần bê tông tự lèn`

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu chế tạo bê tông tự lèn sử dụng vật liệu sẵn có ở Việt Nam. Mã số: RD 05-02

  Tác giả: Trương Thị Hồng Thuý,Nguyễn Văn Trọng,Chu Thị Bình

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chỉ dẫn kỹ thuật này áp dụng cho việc đánh giá chát lượng vật liệu sử dụng, nguyên tắc thiết kế thành phần và kiểm tra chất lượng bê tông tự lèn từ M40 đến M60 thi công bằng công nghệ bơm, rót ..

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu chế tạo bê tông tự lèn sử dụng vật liệu sẵn có ở Việt Nam. Mã số: RD 05-02,Báo cáo tổng kết đề tài

  Tác giả: Trương Thị Hồng Thuý,Nguyễn Văn Trọng,Chu Thị Bình
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo bê tông tự lèn sử dụng vật liệu sẵn có ở Việt Nam. Mã số: RD 05-02,Báo cáo tổng kết đề tài

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu chế tạo bê tông tự lèn sử dụng vật liệu sẵn có ở Việt Nam. Mã số: RD 05-02

  Tác giả: Trương Thị Hồng Thuý,Nguyễn Văn Trọng,Chu Thị Bình

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đề tài gồm 4 chương:
  - Chương 1: Tổng quan về bê tông tự lèn.
  - Chương 2: Vật liệu chế tạo và phương pháp thí nghiệm bê tông tự lèn.
  - Chương 3: Chế tạo bê tông tự lèn sử dụng tro tuyển nhiệt điện.
  - Chương 4: Công nghệ chế tạo và ứng dụng bê tông tự lèn.
  - Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0