Tìm kiếm nâng cao

Giới thiệu mẫu nhà ở vùng ngập sâu Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RD 28

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
Năm xuất bản: 2000
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
- Mẫu nhà số 1 (22,5m2).
- Mẫu nhà số 2,3 (27m2).
- Mẫu nhà số 4 (33,7m2).
- Mẫu nhà số 5 (47,3m2).
- Mẫu nhà số 6 (56,3m2).
- Mẫu nhà số 7 (60,8m2).
- Mẫu nhà số 8 (72m2).
- Mẫu nhà số 9 (396m2)

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành