Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu giảm tiêu hao nhiên liệu trong sản xuất clinker xi măng bằng công nghệ lò đứng. Mã số: RD 43

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện KHCN vật liệu xây dựng
Năm xuất bản: 2000
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Mục tiêu của đề tài.
II. Cơ sở khoa học để nghiên cứu đề tài.
III. Khảo sát, nghiên cứu thực tế sản xuất, xác định nguyên nhân gây tiêu hao nhiên liệu.
IV. Đề xuất các giải pháp kỹ thuật.
V. Áp dụng các giải pháp kỹ thuật sản xuất thử tại một số cơ sở sản xuất xi măng.
VI. Chỉ dẫn kỹ thuật công nghệ giảm tiêu hao nhiên liệu.
VII. Kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành