Tìm kiếm nâng cao

Ngiên cứu chế tạo phụ gia siêu dẻo chậm tổn thất độ sụt cho bê tông trộn sẵn. Mã số: RD 41

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện KHCN vật liệu xây dựng
Năm xuất bản: 1999
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Tổng quan. 3. Cơ sở khoa học của đề tài.
4. Phương pháp nghiên cứu.
5. Kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.
6. Sản xuất thử và ứng dụng thử.
7. Quy trình công nghệ sản xuất phụ gia nghiên cứu.
8. Kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành