Tìm kiếm nâng cao

Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 1999
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
- Quyết định số 10/1998/QĐ-TTg ngày 23/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị VN đến năm 2020.
- Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị VN đến năm 2020.
- Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2020.
- Quyết định số 123/1998/QĐ-TTg ngày 10/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP Hồ Chí Minh đến năm 2020.
- Các phụ lục

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành