Tìm kiếm nâng cao

Luật LB Nga về các cơ sở của xây dựng đô thị ở LB Nga (với những sửa đổi vào ngày 19/7/1995)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng
Năm xuất bản: 2001
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương I: Những quy định chung:
- Điều 1: Xây dựng đô thị ở LB Nga.
- Điều 2: Các xu hướng chính của hoạt động XD đô thị.
- Điều 3: Các đối tượng của hoạt động XD đô thị.
- Điều 4: Các chủ thể (người tham gia, đối tác) của hoạt động XD đô thị .
- Điều 5: Các định mức XD đô thị.
- Điều 6: Hồ sơ XD đô thị.
Chương II: Thực hiện hoạt động xây dựng đô thị:
- Điều 7: Quyền hạn của chủ đầu tư trong hoạt động XD đô thị.
- Điều 8: Quyền của công dân và những người khác sử dụng các công trình XD đô thị ...
Chương III: Bảo đảm nhà nước các quyền của chủ thể hoạt động xây dựng đô thị, trách nhiệm do vi phạm luật pháp về XD đô thị của LB Nga.
Chương IV: Các hợp đồng quốc tế về hoạt động xây dựng đô thị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành