Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị đốt chất thải rắn trong các bệnh viện. Mã số: RD 42

Tác giả:
Nhà xuất bản: Công ty tư vấn xây dựng và phát triển cơ khí - COMA
Năm xuất bản: 2000
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1/ Lời nói đầu.
2/ Khảo sát chất thải rắn tại các bệnh viện và việc xử lý chất thải rắn bệnh viện.
3/ Các công nghệ, thiết bị xử lý chất thải rắn bệnh viện ở nước ngoài và tại Việt Nam.
4/ Nghiên cứu thiết kế lò đốt chất thải rắn bệnh viện của đề tài.
5/ Chế tạo và lắp đặt.
6/ Vận hành đốt thử, đánh giá chất lượng.
7/ Tiến độ của đề tài.
8/ Kết luận và kiến nghị.
- Phần phụ lục

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành