Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu xây dựng các trạm xử lý nước thải nhỏ cho bệnh viện tuyến huyện công suất 5-20 m3/giờ

Tác giả:
Nhà xuất bản: Công ty tư vấn cấp thoát nước và môi trường Việt Nam
Năm xuất bản: 1999
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung gồm các phần sau:
I. Giới thiệu chung.
II. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng thoát nước và xử lý nước thải.
III. Nghiên cứu các cơ sở thiết kế mô hình xử lý nước thải cho bệnh viện tuyến huyện.
IV. Nghiên cứu đề xuất các mô hình trạm xử lý nước thải cho bệnh viện tuyến huyện.
V. Một số thử nghiệm và ứng dụng.
VI. Kết luận và các kiến nghị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành