Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện hệ thống giá cố định năm 1994 các sản phẩm vật liệu xây dựng và cơ khí xây dựng. Mã số: RD 51

Tác giả:
Nhà xuất bản: Vụ Kế hoạch thống kê - BXD
Năm xuất bản: 2000
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung đề tài:
- Phần thứ nhất: Tình hình thực hiện hệ thống giá cố định năm 1994 các sản phẩm vật liệu xây dựng.
- Phần thứ hai: Phương pháp tính toán bổ sung và hoàn thiện hệ thống giá cố định năm 1994 ddối với các sản phẩm vật liệu xây dựng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành