Tìm kiếm nâng cao

40 năm hoạt động khoa học công nghệ 1959-1999,Hội nghị khoa học

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Khoa học thuỷ lợi
Năm xuất bản: 2002
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung gồm có:
1. 40 năm hoạt động khoa học công nghệ và 1 số kết quả chính 5 năm gần đây của Viện Khoa học thuỷ lợi.
2. Những tác nhân bất thuận cho phòng chống lũ ở Đồng bằng Bắc Bộ.
3. Một số kết quả nghiên cứu của đề tài 08-10 (1996-1999)` Nghiên cứu các giải pháp thuỷ lợi tiên tiến để khai thác nước phù sa, nâng cao độ phì đất Đồng bằng sông Hồng`.
3. Hoàn thiện công nghệ xây dựng đập trụ đỡ .
4. Cơ sở hình thành giá nước.
5. Giới thiệu 1 số kết quả KHCN phục vụ công tác thuỷ lợi-thuỷ điện nhỏ các tỉnh miền núi.
6. Kết quả nghiên cứu và áp dụng công nghệ tưới phun, tiết kiệm nước..

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành