Tìm kiếm nâng cao

Giới thiệu một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực quản lý và phát triển nhà,Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2002
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Giới thiệu nội dung bản đề cương về một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực quản lý và phát triển nhà được trình bày tại Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành