Tìm kiếm nâng cao

Các báo cáo tham luận tại Hội nghị Nhà ở toàn quốc năm 2000

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2000
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung các báo cáo về:
1. Một số vấn đề cần quan tâm trong việc phát triển nhà ở giai đoạn 2001-2010.
2. Một số giải pháp tài chính phát triển nhà ở trong giai đoạn hiện nay.
3. Chính sách tín dụng ngân hàng đối với lĩnh vực nhà ở.
4. Chăm lo nhà ở cho công nhân, viên chức và lao động là thực hiện chức năng của tổ chức công đoàn.
5. Hiện trạng và vấn đề quản lý sử dụng đất ở với chương trình phát triển nhà ở Việt Nam.
6. Phát triển nhà ở trong kinh tế thị trường.
7. Phát triển nhà ở những vấn đề đặt ra..

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành