Tìm kiếm nâng cao

Phương pháp thanh tra dự án đầu tư xây dựng. Mã số: RD-9798

Tác giả:
Nhà xuất bản: Thanh tra xây dựng - BXD
Năm xuất bản: 2002
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I- Mở đầu - II- Phần I: Khái quát chung về hoạt động đầu tư xây dựng và khái luận về công tác thanh tra - 1. Khái luận về công tác thanh tra - 2. Tình hình, đặc điểm đầu tư XD- 3. Tình hình lãng phí, thất thoát, tham nhũng trong hoạt động đầu tư XDCB- 4. Nguyên nhân và điều kiện phát sinh và phát triển các hiện tượng lãng phí, thất thoát- III- Phần II: Nội dung, trình tự và phương pháp thanh tra dự án đầu tư XDCB- Chương 1: Thanh tra chuẩn bị đầu tư- Chương 2: Thanh tra thực hiện đầu tư- Chương 3: Thanh tra kết thúc XD- IV- Phần III: Kết luận và kiến nghị thanh tra- V- Phần IV: Phụ lục và các biểu mẫu, tài liệu tham khảo.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành