Tìm kiếm nâng cao

Chính sách nhà ở Nhật Bản (Từ thời kỳ khôi phục hậu chiến đến hiện tại)

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 2002/2002-7/2002
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần I: - Chương 1: Các đối sách nhà ở thời tiền chiến - Chương 2: Chuẩn bị các hệ thống của đối sách nhà ở - Chương 3: Mở rộng các đối sách nhà ở - Phần II: - Chương 1: Xúc tiến theo kế hoạch các đối sách nhà ở - Chương 2: Từ số lượng đến chất lượng- Thay đổi trong đối sách nhà ở .

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành