Tìm kiếm nâng cao

Chiến lược bảo vệ môi trường xây dựng đến năm 2010

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 2001/2001-12/2001
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
- Chương I: Căn cứ xây dựng chiến lược - - Chương II: Hiện trạng môi trường xây dựng ở Việt nam và một số bài học kinh nghiệm từ các nước ASEAN và Trung Quốc- II.1. Hiện trạng môi trường xây dựng ở đô thị và khu công nghiệp - II.2. Hiện trạng môi trường ở các cơ sở sản xuất ngành xây dựng - II.3. Hiện trạng môi trường ở khu dân cư nông thôn, làng nghề truyền thống- II.4. Tình hình chung về quản lý môi trường xây dựng - II.5. Một số bài học kinh nghiệm từ các nước ASEAN và Trung Quốc- - Chương III: Quan điểm và mục tiêu của chiến lược - - Chương IV: Nội dung của chiến lược- - Chương V: Các giải pháp thực hiện chiến lược - - Chương VI: Xác định ưu tiên- - Chương VII: Lộ trình đến 2005- - Chương VIII: Tổ chức thực hiện.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành