Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu hướng dẫn thiết kế tượng đài kỷ niệm trong không gian đô thị Việt Nam. Mã số: RD-16

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc- BXD
Năm xuất bản: 2001
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
- Phần I: Tổng quan xây dựng tượng đài, đài kỷ niệm trong đô thị ở một số nước trên thế giới và Việt Nam- Chương I: Tổng quan xây dựng tượng đài, đài kỷ niệm trong đô thị ở một số nước trên thế giới - Chương II: Tổng quan xây dựng tượng đài, đài kỷ niệm trong đô thị lớn ở Việt Nam- - Phần II: Hướng dẫn thiết kế tượng đài trong quy hoạch đô thị Việt Nam- I. Các yêu cầu chung trong công tác thiết kế tượng đài - II. Yêu cầu về quy hoạch hệ thống tượng đài trong tổng thể đô thị- III. Hướng dẫn thiết kế tượng đài trong bố cục không gian đô thị- IV: Hướng dẫn quy trình tổ chức thiết kế tượng đài - V: Hướng dẫn phương pháp nghiên cứu sáng tác tác phẩm tượng đài kỷ niệm trong không gian đô thị - VI: Hướng dẫn phương pháp theo dõi thi công, quản lý tượng đài trong quá trình xây dựng- VII: Đề xuất chung về mặt quản lý xây dựng tượng đài trong sự phát triển đô thị hiện nay và trong tương lai- VIII: Kết luận chung.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành