Tìm kiếm nâng cao

Môi trường và giao thông vận tải

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 2002/2002-10/2002
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Đặt vấn đề- 2.Các yếu tố môi trường đặc trưng của các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng GTVT - 3. Những kết quả bước đầu trong nghiên cứu đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng cơ sở hạ tầng GTVT - 4. Kết quả bước đầu trong nghiên cứu đánh giá tác động môi trường các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng GTVT đã đạt được trong thời gian qua - 5. Một số kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành