Tìm kiếm nâng cao

 • Đường giao thông nông thôn,Thuyết minh

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc Quốc gia
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đường giao thông nông thôn,Thuyết minh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đường giao thông nông thôn

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu khảo sát `Đường giao thông nông thôn`:
  - Khảo sát hiện trạng đường giao thông nông thôn trên địa bàn toàn quốc để phục vụ công tác nghiên cứu thiết kế điển hình: Đường giao thông nông thôn.
  - Từng bước chuẩn hóa các thể loại công trình `Đường giao thông nông thôn`, phổ biến các địa phương thực hiện tạo nên sự thống nhất về tiêu chuẩn thiết kế nhằm phát triển hạ tầng kỹ thuật phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.
  - Đánh giá và giúp cơ quan quản lý hoạch định các chính sách hợp lý.
  - Tạo cơ sở để làm tài liệu kỹ thuật hướng dẫn thực hiện quản lý đầu tư xây dựng cho các địa phương về đường giao thông nông thôn

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát về tình hình quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đô thị phục vụ quản lý Nhà nước và phục vụ công tác soạn thảo thông tư hướng dẫn về quản lý đường đô thị

  Tác giả: Đỗ Quốc Khánh, Nguyễn Tiến Hồng, Nguyễn Thành Nam
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật - BXD
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát về tình hình quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đô thị phục vụ quản lý Nhà nước và phục vụ công tác soạn thảo thông tư hướng dẫn về quản lý đường đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát về tình hình quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đô thị phục vụ quản lý Nhà nước và phục vụ công tác soạn thảo thông tư hướng dẫn về quản lý đường đô thị

  Tác giả: Đỗ Quốc Khánh, Nguyễn Tiến Hồng, Nguyễn Thành Nam

  Chuyên nghành: Cầu đường, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của dự án:
  - Thông qua việc điều tra, khảo sát hiện trạng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, trong đó tập trung nghiên cứu đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đô thị và việc thực hiện Thông tư số 04/2008/TT-BXD và Thông tư số 16/2009/TT-BXD, ở một số đô thị Việt Nam.
  - Tiến hành đánh giá về tình hình thực hiện và các vấn đề tồn tại khi triển khai thực hiện các quy định của thông tư tại các địa phương.
  - Đề xuất một số kiến nghị cho Thông tư thay thế Thông tư số 04/2008/TT-BXD và thông tư số 16/2009/TT-BXD

  Số trang: 0

 • Định mức - Đơn giá thi công bê tông đầm lăn (RCC) đường giao thông, sân bãi

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: TCty Vật liệu xây dựng số 1, TNHH MTV
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Định mức - Đơn giá thi công bê tông đầm lăn (RCC) đường giao thông, sân bãi

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Định mức - Đơn giá thi công bê tông đầm lăn (RCC) đường giao thông, sân bãi

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Định mức thi công bê tông đầm lăn (RCC) đường giao thông, sân bãi.
  Phần II: Đơn giá thi công bê tông đầm lăn (RCC) đường giao thông, sân bãi

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bê tông đầm lăn cho thi công đường và đập trọng lực

  Tác giả: Lê Quang Hùng,Nguyễn Quang Hiệp
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bê tông đầm lăn cho thi công đường và đập trọng lực

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bê tông đầm lăn cho thi công đường và đập trọng lực

  Tác giả: Lê Quang Hùng,Nguyễn Quang Hiệp

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: Lựa chọn phương pháp thiết kế thành phần bê tông đầm lăn phù hợp với đặc điểm kỹ thuật của nguyên vật liệu địa phương và thi công thử nghiệm công nghệ bê tông đầm lăn trên mô hình

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu ứng dụng phần mềm cơ sở dữ liệu QLD-GT1 về quản lý – khai thác – phát triển và xử lý số liệu, thông tin hệ thống giao thông tại các tuyến đường do Công ty Công trình giao thông 1 được giao quản lý. Mã số: 01C - 04/09 – 2004 – 1,Phụ lục

  Tác giả: Trần Trí Dũng,Nguyễn Mạnh Quỳnh,Nguyễn Văn Hưng
  Nhà xuất bản: Công ty Công trình giao thông 1 Hà Nội
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm cơ sở dữ liệu QLD-GT1 về quản lý – khai thác – phát triển và xử lý số liệu, thông tin hệ thống giao thông tại các tuyến đường do Công ty Công trình giao thông 1 được giao quản lý. Mã số: 01C - 04/09 – 2004 – 1,Phụ lục

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm cơ sở dữ liệu QLD-GT1 về quản lý – khai thác – phát triển và xử lý số liệu, thông tin hệ thống giao thông tại các tuyến đường do Công ty Công trình giao thông 1 được giao quản lý. Mã số: 01C - 04/09 – 2004 – 1

  Tác giả: Trần Trí Dũng,Nguyễn Mạnh Quỳnh,Nguyễn Văn Hưng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là:
  - Đánh giá hiện trạng công tác quản lý hạ tầng giao thông, hệ thống đường giao thông do Công ty Công trình giao thông 1 được giao quản lý.
  - Chuẩn hoá các quá trình nghiệp vụ và tập trung dữ liệu.
  - Hoàn thiện và nâng cấp mạng LAN cục bộ tại trụ sở Công ty.
  - Xây dựng cơ sở dữ liệu, nghiên cứu thiết kế chương trình phần mềm Quản lý và khai thác thông tin quản lý, duy tu duy trì các tuyến đường tại Cty Công trình giao thông 1 Hà Nội.
  - Đưa hệ thống vào áp dụng có hiệu quả tại Công ty

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu ứng dụng phần mềm cơ sở dữ liệu QLD-GT1 về quản lý – khai thác – phát triển và xử lý số liệu, thông tin hệ thống giao thông tại các tuyến đường do Cty Công trình giao thông 1 được giao quản lý. Mã số: 01C - 04/09 – 2004 – 1

  Tác giả: Trần Trí Dũng,Nguyễn Mạnh Quỳnh,Nguyễn Văn Hưng
  Nhà xuất bản: Công ty Công trình giao thông 1 Hà Nội
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm cơ sở dữ liệu QLD-GT1 về quản lý – khai thác – phát triển và xử lý số liệu, thông tin hệ thống giao thông tại các tuyến đường do Cty Công trình giao thông 1 được giao quản lý. Mã số: 01C - 04/09 – 2004 – 1

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm cơ sở dữ liệu QLD-GT1 về quản lý – khai thác – phát triển và xử lý số liệu, thông tin hệ thống giao thông tại các tuyến đường do Cty Công trình giao thông 1 được giao quản lý. Mã số: 01C - 04/09 – 2004 – 1

  Tác giả: Trần Trí Dũng,Nguyễn Mạnh Quỳnh,Nguyễn Văn Hưng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là:
  - Đánh giá hiện trạng công tác quản lý hạ tầng giao thông, hệ thống đường giao thông do Công ty Công trình giao thông 1 được giao quản lý.
  - Chuẩn hoá các quá trình nghiệp vụ và tập trung dữ liệu.
  - Hoàn thiện và nâng cấp mạng LAN cục bộ tại trụ sở Công ty.
  - Xây dựng cơ sở dữ liệu, nghiên cứu thiết kế chương trình phần mềm Quản lý và khai thác thông tin quản lý, duy tu duy trì các tuyến đường tại Cty Công trình giao thông 1 Hà Nội.
  - Đưa hệ thống vào áp dụng có hiệu quả tại Công ty

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu hoàn thiện phần mềm thiết kế ứng dụng trong quy hoạch giao thông đô thị. Mã số: RD 21-02

  Tác giả: Phạm Hữu Đức,Phạm Thanh Hoan,Nguyễn Mạnh Hùng
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc HN
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hoàn thiện phần mềm thiết kế ứng dụng trong quy hoạch giao thông đô thị. Mã số: RD 21-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu hoàn thiện phần mềm thiết kế ứng dụng trong quy hoạch giao thông đô thị. Mã số: RD 21-02

  Tác giả: Phạm Hữu Đức,Phạm Thanh Hoan,Nguyễn Mạnh Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Phần mềm Quy hoạch giao thông được đề cập trong đề tài khoa học này được viết ra nhằm hỗ trợ cho công tác thiết kế quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị. Phần mềm cung cấp những công cụ nhằm tự động hoá những công việc thiết kế mạng lưới giao thông trong đô thị

  Số trang: 0

 • Giao thông đô thị thế kỷ XXI

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKTKT giao thông vận tải
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-10/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giao thông đô thị thế kỷ XXI

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giao thông đô thị thế kỷ XXI

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKTKT giao thông vận tải

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: 1. Quy hoạch phát triển giao thông đô thị ở thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đến năm 2020 - 2. Sự thách thức của hệ thống giao thông đô thị không gián đoạn - 3. 4% quỹ đất dành cho giao thông tĩnh vấn còn là mơ ước - 4. Kinh nghiệm khảo sát thiết kế hạ tầng kỹ thuật đô thị và hầm cho người đi bộ - 5. Hệ thống đèn tín hiệu giao thông sử dụng LED - 6. Vai trò của giao thông bánh sắt trong quy hoạch và xây dựng đô thị VN...

  Số trang: 0

 • Môi trường và giao thông đô thị

  Tác giả: Phạm Khôi Nguyên
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-10/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Môi trường và giao thông đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Môi trường và giao thông đô thị

  Tác giả: Phạm Khôi Nguyên

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Tiếp cận các nguồn nhiên liệu sạch - 3. Chính sách môi trường đối với việc phát triển các nguồn nhiên liệu mới ở Việt Nam - - Ban hành tiêu chuẩn giới hạn các chất gây ô nhiễm trong khí thải - - Nghiên cứu áp dụng các biện pháp kinh tế - - áp dụng các chính sách hạn chế sử dụng các loại nhiên liệu hoá thạch, nhiên liệu gây ô nhiễm môi trường lớn - - Thực hiện các chương trình, giải pháp tiết kiệm năng lượng - - Triển khai nghiên cứu sản xuất, sử dụng các nguồn nhiên liệu sạch, ít gây ô nhiễm môi trường.

  Số trang: 0

 • Môi trường và giao thông đô thị

  Tác giả: Hoàng Giao (dịch)
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-10/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Môi trường và giao thông đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Môi trường và giao thông đô thị

  Tác giả: Hoàng Giao (dịch)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Môi trường và giao thông vận tải

  Tác giả: Nguyễn Văn Thường
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-10/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Môi trường và giao thông vận tải

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Môi trường và giao thông vận tải

  Tác giả: Nguyễn Văn Thường

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: - Các giải pháp liên quan đến tàu biển - - Đối với các cảng biiển - - Về công tác bảo đảm an toàn hàng hải - - Các giải pháp kỹ thuật liên quan đến việc nghiên cứu chế tạo - - Các giải pháp về kiểm tra tàu biển tại cảng và xử phạt hành chính - - Các giải pháp về kinh tế - - Các giải pháp về giáo dục đào tạo - - Các giải pháp về tuyên truyền giáo dục - - Các giải pháp về thể chế.

  Số trang: 0

 • Môi trường và giao thông vận tải

  Tác giả: Lê Đinh Doanh/ Trương Trọng Doanh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-10/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Môi trường và giao thông vận tải

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Môi trường và giao thông vận tải

  Tác giả: Lê Đinh Doanh/ Trương Trọng Doanh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: I. Hiện trạng ô nhiễm môi trường trong GTVT thuỷ - II. Tác động ô nhiễm môi trường do các hoạt động GTVT đường thuỷ nội địa - 1- Tác động môi trường do các hoạt động của các phương tiện vận tải - 2- ảnh hưởng môi trường do hoạt động của các cảng bến thuỷ nội địa - 3- Tác động môi trường do công tác đóng mới, sửa chữa, phá dỡ phương tiện thuỷ nội địa - 4- Tác động tiềm tàng từ công tác duy tu, nạo vét, nâng cấp đường thuỷ nội địa - III. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Môi trường và giao thông vận tải

  Tác giả: Nguyễn Văn Siêm
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-10/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Môi trường và giao thông vận tải

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Môi trường và giao thông vận tải

  Tác giả: Nguyễn Văn Siêm

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: I. Các phương án nổ mìn thử nghiệm - II. Kết quả giám sát môi trường trong quá trình nổ mìn thử nghiệm - 2.1. Về chế độ khí tượng - 2.2. Về thuỷ triều và dòng chảy - 2.3. Về địa hình đáy biển - 2.4. Về môi trường không khí - 2.5. Về tiềng ồn - 2.6. Về một số chỉ tiêu ô nhiễm chính của nước biển - 2.7. Về độ đục của nước biển - 2.8. Về hàm lượng nitơrat trong nước biển - 2.9. Về hệ sinh thái và trầm tích đáy biển - 2.10. Về chấn động trên bờ - 2.11. Về sóng nổ dưới nước - 3. Một số vấn đề cần lưu ý.

  Số trang: 0

 • Môi trường và giao thông vận tải

  Tác giả: Vũ Ngọc Cừ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-10/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Môi trường và giao thông vận tải

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Môi trường và giao thông vận tải

  Tác giả: Vũ Ngọc Cừ

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: 1. Ô nhiễm môi trường do tiêu thụ năng lượng trong GTVT - 2. Tiếng ồn trong hoạt động giao thông đường bộ.

  Số trang: 0

 • Môi trường và giao thông vận tải

  Tác giả: Nguyễn Hữu Nhật/ Đặng Phương Nga
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-10/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Môi trường và giao thông vận tải

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Môi trường và giao thông vận tải

  Tác giả: Nguyễn Hữu Nhật/ Đặng Phương Nga

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề- 2.Các yếu tố môi trường đặc trưng của các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng GTVT - 3. Những kết quả bước đầu trong nghiên cứu đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng cơ sở hạ tầng GTVT - 4. Kết quả bước đầu trong nghiên cứu đánh giá tác động môi trường các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng GTVT đã đạt được trong thời gian qua - 5. Một số kết luận.

  Số trang: 0