Tìm kiếm nâng cao

Môi trường và giao thông vận tải

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 2002/2002-10/2002
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
- Các giải pháp liên quan đến tàu biển - - Đối với các cảng biiển - - Về công tác bảo đảm an toàn hàng hải - - Các giải pháp kỹ thuật liên quan đến việc nghiên cứu chế tạo - - Các giải pháp về kiểm tra tàu biển tại cảng và xử phạt hành chính - - Các giải pháp về kinh tế - - Các giải pháp về giáo dục đào tạo - - Các giải pháp về tuyên truyền giáo dục - - Các giải pháp về thể chế.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành