Tìm kiếm nâng cao

Môi trường và giao thông đô thị

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 2002/2002-10/2002
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Đặt vấn đề - 2. Tiếp cận các nguồn nhiên liệu sạch - 3. Chính sách môi trường đối với việc phát triển các nguồn nhiên liệu mới ở Việt Nam - - Ban hành tiêu chuẩn giới hạn các chất gây ô nhiễm trong khí thải - - Nghiên cứu áp dụng các biện pháp kinh tế - - áp dụng các chính sách hạn chế sử dụng các loại nhiên liệu hoá thạch, nhiên liệu gây ô nhiễm môi trường lớn - - Thực hiện các chương trình, giải pháp tiết kiệm năng lượng - - Triển khai nghiên cứu sản xuất, sử dụng các nguồn nhiên liệu sạch, ít gây ô nhiễm môi trường.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành