Tìm kiếm nâng cao

Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Mở đầu - 2. Gỉ cốt thép trong bê tông- 3. Những thí nghiệm để xác định gỉ cốt thép trong BTCT - 3.1. Xác định khả năng gỉ cốt thép trong bê tông - 3.2. Đánh giá mức độ gỉ trong cốt thép - 4. Kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành