Tìm kiếm nâng cao

Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Mở đầu - 2. Nguyên lý của phương pháp - 3. Thí nghiệm kiểm tra độ toàn vẹn của cọc thông thường - 4. một số kết quả nghiên cứu về phương pháp thí nghiệm biến dạng nhỏ cho cọc đường kính lớn- 5. Kết luận và kiến nghị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành