Tìm kiếm nâng cao

Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về kiểm tra không phá huỷ trong xây dựng

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Mở đầu - 2. Đặc điểm rủi ro của các công trình biển - 3. Mục đích yêu cầu của công tác kiểm tra khảo sát các công trình biển - 4. Các phương pháp kiểm tra khảo sát các công trình biển - 5. Các phương pháp kiểm tra không phá huỷ - 6. Kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành