Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ mới trong xây dựng và đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Đặt vấn đề - 2. Ví dụ tính toán với khung bê tông cốt thép thường và khung bê tông cốt thép có sử dụng cáp căng trong dầm - - Sơ đồ kết cấu - - Xác định tải trọng tác dụng - - Kết quả tính toán- 3. Kết luận và kiến nghị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành