Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập công trình khoa học công nghệ

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 2002/2002-11/2002
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Đặt vấn đề - 2. Cơ sở lựa chọn chỉ tiêu cường độ của đất - 3. Ví dụ tính toán - 4. Kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành