Tìm kiếm nâng cao

Kỷ yếu hội thảo quốc tế Công nghệ sản xuất xi măng tiên tiến thế giới

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 2002/2002-11/2002
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Tình hình phát triển và thực trạng của ngành Công nghiệp xi măng Việt Nam - 1. Sau năm 1975 - 2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ xi măng 1990 - 2002 - 3. Về công nghệ sản xuất xi măng Việt Nam hiện nay- II. Phát triển công nghiệp xi măng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành