Tìm kiếm nâng cao

Giao thông đô thị thế kỷ XXI

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 2003/2003-10/2003
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Quy hoạch phát triển giao thông đô thị ở thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đến năm 2020 - 2. Sự thách thức của hệ thống giao thông đô thị không gián đoạn - 3. 4% quỹ đất dành cho giao thông tĩnh vấn còn là mơ ước - 4. Kinh nghiệm khảo sát thiết kế hạ tầng kỹ thuật đô thị và hầm cho người đi bộ - 5. Hệ thống đèn tín hiệu giao thông sử dụng LED - 6. Vai trò của giao thông bánh sắt trong quy hoạch và xây dựng đô thị VN...

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành