Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Đặt vấn đề - 2. Tăng cường khung sườn cho vách gỗ - 3. Gia cường cho tường gạch - 4. Gia cường khung nhà - 5. Gia cường mái - 6. Một số vấn đề trong các giải pháp gia cường nhà thế hệ 1.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành