Tìm kiếm nâng cao

Điều tra khảo sát, tổng hợp, sắp xếp hệ thống hoá các dữ liệu quy hoạch vật liệu xây dựng và xây dựng phần mềm quản lý, khai thác trên máy tính

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
Năm xuất bản: 2004
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần thứ nhất: Điều tra, thu thập tài liệu các dự án quy hoạch VLXD đã được lập.
Phần thứ hai: Tổng hợp, sắp xếp hệ thống hoá dữ liệu các dự án quy hoạch VLXD đã được lập theo địa bàn tỉnh, thành phố và theo các chuyên mục.
Phần thứ ba: Xây dựng phần mềm quản lý các dữ liệu về quy hoạch VLXD và hướng dẫn khai thác sử dụng dữ liệu

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành