Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu sự hình thành và quản lý chi phí trong dự án đầu tư - xây dựng theo hướng hội nhập với các nước ASEAN và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mã số: RD 20,Báo cáo tóm tắt

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - BXD
Năm xuất bản: 2001
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung đề tài nghiên cứu vấn đề:
1- Tóm lược về hệ thống hình thành và cơ chế quản lý chi phí, giá cả các công trình XD tại VN giai đoạn 1985-2000.
2- Nghiên cứu xác định các mô hình về quá trình hình thành và kiểm soát chi phí XD công trình của nước ngoài, so sánh với các mô hình thực hiện trong nước để thấy rõ được sự tương quan giữa cách làm trong nước và cách làm của nước ngoài.
3- Xác định những nguyên tắc và đề xuất mô hình hình thành và quản lý chi phí trong dự án đầu tư XD theo hướng hội nhập với các nước ASEAN và khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành